Булдозери

Булдозери под наем

Булдозерите се използват широко в жилищното строителството, пътното строителство,в минни и кариерни работи, във ферми, в заводи за тежка промишленост и не на последно място имат военни приложения както в мирно, така и във военно време.

Думата "булдозер" се отнася само до моторизираната машина, снабдена с гребло, предназначено за бутане. Думата понякога се използва неточно за друго тежко оборудване, като челен товарач, предназначен за пренасяне, а не за бутане на строителен или земен материал.

Обикновено булдозерите са голяма и мощна верижна тежка техника. Здравите им вериги осигуряват отлично сцепление и мобилност през много неравен терен. Широчината на веригите също спомага за разпределянето на тежестта на булдозера върху по-голяма площ (намалявайки натиска върху земята), като по този начин предотвратяват потъването му в пясъчна или много кална земя. Булдозерите имат трансмисионни системи, проектирани да се възползват максимално от верижната им система и да осигурят отлична теглителна сила.

Тези характеристики позволяват на булдозерите да се отличават в строителството на пътища, сградното строителство, минното дело, горското стопанство, разчистването на земя, развитието на инфраструктурата и всякакви други проекти, изискващи изключително мобилно, мощно и стабилно тежкотоварно оборудване за земни работи.