Верижни багери

верижни багери под наем

Верижни Багери, това е основната механизация в тежкото оборудване за повечето строителни проекти. Често наричани копачи, багерите се използват за всякакви работни места като обработка на материали, озеленяване, събаряне, разрушаване, минно строителство, пътно строителство, и високо строителство. Верижните багери под наем обикновено са с по-голям размер, при които е използвано верижно шаси. Използват се предимно при големи инфраструктурни проекти, за добив на руда, инертни материали и други.

Верижният багер е съставен от стрела, рокояд и кофа. Тези части на верижните багери под наем се свързват с кабината, която седи на въртяща се основа върху шасито. Повечето верижни багери, могат да се въртят на 360 градуса. Багерите се предлагат с вериги или колела,така наречените „Верижни Багери“ и „Колесни Багери“ в зависимост от производителя и какъв е характерът на проекта.