Рентекс предлага електрически и механични палетни стакери. И двата могат да повдигат товари на височина над 1 метър. Теглото на механичния стакер е 325 килограма, а на електрическия 865 килограма. Стакерите са невероятен помощник в складове и магазини.

Стакер палетен се използва и за ежедневна и дълга работа.