Важна информация за наем

 

1. РАБОТНО ВРЕМЕ: 

Рентекс работи всеки делничен ден от понеделник до петък от 8:30 до 17:30 с изключение на официалните празнични дни. Събота работното време е от 8:30 до 13:00 – база на бул. Европа 126А /наъгъла с Обелско шосе 1/. Почивен ден - неделя.

 

2. ТАКСУВАНЕ:

Таксуването на техника започва веднага след подписването на Приемо-предавателен Протокол и цената зависи от наемния период. Таксува се периода от предаване до връщане на техниката в склад на Рентекс ЕООД, независимо дали клиента е работил с нея през този период.

 

3. УИКЕНД ПАКЕТ:

Уикенд пакета е валиден след 16:00 ч. всеки петък и техниката трябва да се върне до 10:00 ч. идния понеделник.

 

4. ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ ВРЪЩАНЕ:

Закъснението с над 30 минути при връщане на наета техника се таксува допълнително.

 

5. КОНСУМАТИВИ:

Износващите части на машините и техните консумативи, накрайници и други аксесоари се таксуват допълнително.

 

6. ДЕПОЗИТ:

Депозитът се задържа при повреда по техниката. Отговорността на Наемателя не се ограничава единствено до размера на депозита.

 

7. МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ:

Отстъпки от наемната цена поради невъзможност за работа в лоши климатични условия не се предлагат.

 

8. ПОДХОДЯЩИ МАШИНИ:

Рентекс ЕООД предлага консултация относно техниката, но не носи отговорност дали тя е подходяща за Вашите нужди.

 

9. РАБОТА С ТЕХНИКАТА:

При приемането на техника Наемателят се съгласява, че има нужните компетенции да работи с техниката и носи отговорност за всички действия или бездействия, както и пълна отговорност за състоянието на техниката при нейното връщане.

 

10. НЕКВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ:

Oтговорността по наетата техника свързана с работата на неквалифициран персонал е на Наемателя.

 

11. ГРИЖА ЗА ТЕХНИКАТА: Наемателят е отговорен за постоянното наблюдение и преглед на техниката по време на наемния период, както преди и по време на работа да проверява ниво на масла, течности, греси, гориво, техническо състояние или липсващи части.

 

12. ПРЕКОМЕРНА УПОТРЕБА:

Повреди в техниката, причинени от прекомерна употреба или претоварване, са за сметка на Наемателя.

 

13. ПРИ ПОВРЕДА:

При повреда на техниката по време на работа, Наемателят е длъжен да ни уведоми незабавно и да преустанови ползването, както и да върне техниката до наш склад за негова сметка, независимо чия е вината за повредата. Посещението от Рентекс ЕООД на обект на клиента се таксува допълнително.

 

14. ОТСТРАНЯАВАНЕ НА ПОВРЕДИ:

Отстраняване на повреди, замяна на части или действия по машините от страна на Наемателя е строго забранена.

 

15. ПОСЕЩЕНИЕ НА ОБЕКТ:

Посещения и ремонти по обекти на клиенти се таксуват допълнително, в зависимост от причината за посещението.

 

16. СЪСТОЯНИЕ НА МАШИНИТЕ:

Наемателят е длъжен да върне машините в същото техническо и работно състояние, в което са наети.

 

17. МРЪСНИ МАШИНИ:

Връщането на машините, техниката и аксесоарите в мръсно състояние се таксуват допълнително.

 

18. ОТГОВОРНОСТ:

Рентекс ЕООД не носи отговорност за загуба или пропуснати ползи причинени от работата или повредата на наетата техника.

 

19. ЦЕНИ:

Всички цени, посочени на сайта ни са без ДДС и са за наем на дневна база.

Важна информация за наем на техника!