Важна информация за наем

 1. ТАКСУВАНЕ

Таксуването започва веднага след подписване на приемно-предавателния протокол и цената зависи от периода, за който наемате техниката.

2. РАБОТНО ВРЕМЕ

Рентекс работи всеки делничен ден от Понеделник до Петък от 8:30 до 17:30 с изключение на официалните празнични дни. Събота работното време е от 8:30 до 13:00. Почивен ден - Неделя.

3. НАЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ

В случай, че не е опоменато изрично в договора Ви, националните празници, съботите и неделите също се таксуват.

4. МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

Лоши климатични условия, попречили на Вашата работа с наетата техника, не предполагат отстъпки от наемната цена.

5. УИКЕНД ПАКЕТ

Уикенд пакетът важи за събота и неделя като стартира от Петък в 16:00 часа, като техниката трябва да бъде върната до 10:00 часа идния понеделник. Посочените цени са за наем на ден, за дадения период. 

6. ДЕПОЗИТ

Депозитът се задържа в случай на повреда по техниката до установяване на нанесените щети. Вашата отговорност не се ограничава единствено с оставената сума за депозит.

7. ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ ВРЪЩАНЕ

Закъснението с над 30 мин при връщане на техника се таксува допълнително.

8. НЕКВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ

Вие сте отговорни за работата на неквалифициран персонал с наетото оборудване.

9. ПОДХОДЯЩИ МАШИНИ

Вие наемате техника според Вашата преценка за съответните нужди. Ние не носим отговорност за това, дали тя е подходяща за конкретните цели.

10. СЪСТОЯНИЕ НА МАШИНИТЕ

Вие сте длъжни да върнете машините в същото техническо и работно състояние, в което сте ги наели.

11. МРЪСНИ МАШИНИ

Връщането на машини, техника или аксесоари в мръсно състояние се таксува допълнително.

12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

Отстраняване на повреди, замяна на части или недобросъвестни действия по машините от Ваша страна е строго забранено.

13. ПРЕКОМЕРНА УПОТРЕБА

Не оказвайте прекомерна употреба върху наетата техника. Не бързайте и спазвайте инструкциите за експлоатация на машините. При прекомерна употреба на машините, това може да доведе до повреди, за които ще бъдете таксувани.

14. КОНСУМАТИВИ

Износващи части на машините, консумативите, накрайници и други аксесоари се таксуват допълнително.

15. ОТГОВОРНОСТ

Не носим отоговорност за загуба или пропуснати ползи, причинени от работата или повредата на наетото от нас оборудване.

16. ГРИЖА ЗА ТЕХНИКАТА

Вие сте отговорни за постоянното наблюдение и преглед на техниката, когато е във Ваше владение. Всеки път преди и по време на работа проверявайте нивото на масла, течности, греси, гориво, техническо състояние и липсващи части.

17. ПРИ ПОВРЕДА

При повредена техника по време на работа сте длъжни да ни уведомите незабавно и да преустановите ползването. Вие трябва да върнете техниката до наш склад за Ваша сметка, независимо чия е вината за повредата. Посещение от наш служител на обект се таксува.

18. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

При приемането на техника след инструктаж за работа се съгласявате, че можете да работите с наетата техника и ще носите отговорност за всички действия или бездействия, които извършвате. Вие носите изцяло отговорност за наетата техника.

19. ЦЕНИ

Всички цени, посочени на сайта ни са без ДДС и са за наем на дневна база.

Важна информация за наем на техника.