Заваръчни агрегати

Заваръчният агрегат може да извършва две функции: да заварява и да дава електроенергия. Заваръчния агрегат е с работно напрежение от 50 до 370 ампера. Това е все по-често използвана машина в строителния бранш.  Пригоден е за използване от специалисти в заваряването. 

Заваръчният агрегат е лесен за транспортиране, защото в повечето случай е снабден с колела.