Пътната фреза е хидравлично задвижван въртящ се барабан със зъби, който отстранява слой асфалт или бетон преди нанасяне на ново покритие. Използва се и за ремонт на пътища и настилки в ограничени пространства, както и в близост до стени и други препятствия на работната площадка.