Телескопични товарачи

Телехендлерите лесно могат да бъдат пригодени за работа с кофа, вилици, кош на вишка и още много други инвентари. Телескопичните товарачи намират голямо приложение, както в строителството, така и в земеделието. Благодарение на телескопичната стрела те с лекота могат да повдигат товари с тегло около тон на височини до 17 метра.