Трансформатори за ток

Трансформаторите за ток под наем от Рентекс преобразуват (конвертират) стойността на напрежението за такъв вид електронно оборудване, чието номинално AC напрежение е различно от това на локалната електропреносна мрежа. Например от 220 към 110 V, което е стандартното напрежение в САЩ и Канада. Преобразувателите на напрежение са с различна мощност, която трябва да е по-голяма от мощността на включвания в тях уред.

Трансформаторът за ток под наем е електрическо устройство, което посредством електромагнитна индукция пренася електричество между две или повече електрически вериги. В едната бобина на трансформатора протича променлив ток и се произвежда променливо магнитно поле, което индуцира променлива електродвижеща сила (или напрежение) във втората бобина. Така не е нужна метална връзка между двете бобини, за да може да се пренася ток, тъй като за преноса на електричество се използва създаденото магнитно поле.