Метачните машини за почистване на пътища са предназначени за ефективно почистване и поддръжка на обществени пътища, тротоари и други повърхности.