Детектори за кабели

С детектора за кабели Вие откривате с голяма точност кабелите с напрежение, което от своя страна позволява безпроблемно пробиване на дупки в повърхността, която желаете. Осигурява висока степен на надежност и точност. 

Детектор за кабели