Моторни свредели

Бензиновия свредел за дупки е удобен и лесен начин за пробиване на дупки в почвата с диаметър от 10 до 25 см. Свределите са единични и двойни. Единичното свредло пробива от 10 до 15 см, а двойното пробива дупки до 25 см. Свределите за дупки са машини с двутактови бензинови двигатели, които работят на смес от бензин и масло. 

Двойният свредел за дупки е предназначен за работа от двама души, докъто еденичния е подходящ за работа от един човек.