Булдозерът е голяма, верижна машина, оборудвана с метално гребло отпред за изтласкване на материал: пръст, пясък, сняг, развалини или скали по време на строителни работи. Най-често, верижният булдозер, се движи по непрекъснати писти, въпреки че се произвеждат и специализирани модели булдозери, имащи големи офроуд гуми. Най-популярният аксесоар на булдозерът е греблото - голямо устройство, подобно на кука, монтирано поотделно или заедно с няколко други в задната част, за разхлабване на плътни строителни материали.