Услуга с телескопични товарачи

Телескопичният товарач под наем или т. нар. телехендлер е машина, широко използвана в строителството, селското стопанство и промишлеността. Той притежава функциите на мотокар, но служи повече като кран отколкото мотокара, с голяма гъвкавост на една-единствена телескопична стрела, която може да излиза напред и нагоре от превозното средство. Телескопичният товарач под наем има различен инвентар, като например кофа, кофа с щипки, палетни вилици, кош, лебедка. В строителството и промишлеността най-често приложение намира при работа с палетни вилици и служи за преместване на товари до и от места недостъпни за мотокар. Телехендлерът може да премества и полага тръби при изграждане на водни цикли, разтоварва палетизиран товар от камиони и ремаркета, както и да качва строителни материали за покриви и други високи места. В много ситуации телескопичният товарач замества наличието на кран или вишка, които не винаги са практични и ефективни за конкретни строителни обекти.

В селското стопанство най-често приложение телехендлерът намира с една кофа и/или кофа с щипки. Телескопичният товарач под наем в земеделието може без проблемно да замести наличието на комбиниран багер, тъй като може да се използва с по-голяма по обем кофа. Той може да достигне директно до високи ремаркета или бункери за съхраняване на зърнени култури. В противен случай, без наличието на телехендлери би следвало да се използва рампа, транспортна лента или други подобни.Рентекс предлага телескопични товарачи със стрела от 9 м до 17 м. Благодарение на телескопичната стрела, те с лекота могат да повдигат товари с тегло около тон на височини до 17 метра.