Ремаркето е проектирано да пренася автомобили, мотоциклети, строителни машини и други превозни средства.