Тежка механизация

Тежка механизация под наем от Рентекс - комбинирани багери, мини багери, мини челни товарачи, вишки - дизелови, електрически, ножичнии и телескопични, дъмпери, мотокари, електрокари и газокари. Машините се намират в складовата база на Рентекс в гр. София. В зависимост от нуждите на Вашия строителен обект, можете да наемете тежка механизация за направа на изкопи, обратни насипи, извозване и др. 

Комбинирани багери

Виж всички

Мини челни товарачи

Виж всички

Телескопични товарачи

Виж всички

Рентекс предлага наем на тежка строителна механизация без оператор в случай, че разполагате с такъв. Също предлагаме и услуга с оператор и гориво за всяка строитлена машина.