Електрически калорифери

Елекрическите калорифери са с мощност от 3.3 до 15 KW. Те могат да са с тегло до 12 килограма. Електрическите отоплителни уреди не отделят газове, миризми и изпарения. Отоплителните уреди на ток са безопасни и лесни за употреба. Те могат да са електрически калорифери, както монофазни, така и трифазни с различна мощност и големина. 

Електрическите калорифери могат без проблем да се използват в затворени помещения.