Мини дъмперът служи за транспортиране на различни твърди вещества, като например чакъл, пясък, дърва и др. Може да го навигирате по стръмни склонове. Благодарение на гумените вериги има много голямо сцепление по гладки, хлъзгави и кални терени.

В Рентекс можем да Ви предожим мини дъпер под наем.