Дъмперите са машини, които се различават по кубатурата на кофите си, тяхната товароподемност и това дали са с въртящ тип кофа или не. Дъмпера е машина, която се използва за извозването на строителни отпадъци, почва, пясък, чакъл и други. 

Той е неразделна част от строителните дейности. Винаги присъства там където има изкопи и където работят багери.