Вибромастарите и ръчните мастари под наем служат за изтегляне, подравняване и допълнително вибриране на пресен бетон. Мастарите под наем или т.нар. рейки, са лесно преносими и удобни за употреба. Рентекс предлага бензинови вибромастари и ръчни мастари. Освен техниката под наем в Рентекс предлагаме нови вибромастари на марката Cimex.

Виромастарите или т.нар. рейки за подравняване на бетон са често наемана техника, която служи за заглаждането на бетонови повърхности.