Ръчноводими валяци

Ръчноводимите валяци са идеални за компактиране, валиране и заравняване на асфалт, почва, филц, скална маса и други. В зависимост от целта на уплътняване предлагаме валяци от 150 до 850кг. Предлаганите валяци от тази гама са едноосни и двуосни.

Валяк двуосен