Дизелови калорифери

Дизеловите калорифери се използват за отоплението на индустриални и промишлени площи. Дизеловите калорифери са подходящи за покачване и поддържане на температурата през зимата във фабрики и гаражи, складове и оранжерии, селскостопански сгради, големи строителни обекти, халета и други. 

С дизеловият калорифер ще може да отоплявате ефективно големи площи.