Кюбелът за бетон е с цилиндрично-конусовидна форма, със затваряща се клапа на края на маркуча. Дължина на маркуча 1.25 см.Има възможност за добавяне на верижен сапан или товарна греда.