Виброплочата е машина, която се използва, както по строителни обекти, така и за домашни нужди. С вибродъската се натъпка, уплътнява и заравнява земна маса, пясък, чакъл и други. Има виброплочи с преден ход и реверсивни виброплочи. 

С виброплочата имате 4-пъти по-голяма натъпквателна сила от теглото на самата машина. Тя е с бензинов или дизелов двигател.