Рентекс предлага ръчноводими, траншейни и двубандажни валяци. Всички валяци, с които разполагаме, са с вибрация. Валякът се използва за уплътняване и компактиране на почва, чакъл, бетон, асфалт, в строителството на пътища и фондации. Ефективността на работа при валиране зависи от тонажа на валяка и ширината на бандажа.

Валяците са едни от най-често използваните машини в линейното строителство. Те се делят според теглото и размера на бандажите.