Генераторите могат да бъдат,  както монофазни, така и трифазни. Те са най-добрата алтернатива при проблеми с електроенергията, както на строителния обект, така и на къмпинга или в дома.