Улеи за отпадъци

Улеите за отпадъци са задължителен атрибут при ремонтни дейности на високи сгради. Те се състоят от едно входно звено и много преходни, които определят дължината на целия улей. Съединяват се с помощта на вериги, които същевременно придържат улеите към фасадата на сградата. 

Улеите за отпадаци могат да се насочат лесно към контейнер за отпадъци или да товарят отпадъците директно в камион или друг вид превозно средство.