Гаранционен сервиз

Рентекс предлага сервиз на гаранционни машини от собствената марка CIMEX. Разполагаме с голям набор от резервни части за гаранционен и извънгаранционен сервиз. 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

  1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката и предаване на покупката, отбелязана в гаранционната карта;
  2. Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни документи, и при представяне на валидни платежни документи (касова бележка, фактура). Гаранционното бслужване се извършва само от сервизните специалисти на Рентекс;
  3. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата, или гаранционната карта;
  4. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок;
  5. Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване;
  6. При повреда на части, които се смятат за консумативи машината не подлежи на гаранционане сервиз;
  7. Гаранционно обслужване се извършва в сервиза на Рентекс на адрес

гр. София 

кв. Люлин 1

бул."Сливница 450"

+ 359 700 18 188

 + 359 878 17 00 14

 + 359 878 17 00 15

  hire@rentex.bg

Рентекс предлага сервиз на гаранционни машини от собствената марка CIMEX. Разполагаме с голям набор от резервни части за гаранционен и извънгаранционен сервиз.