За да наемете техника от Рентекс са нужни следните документи:

За фирми: 

  • Копие от Актуално състояние 
  • Копие от Съдебно решение
  • Булстат
  • Документи на МОЛ (лична карта), или оригинал на пълномощно на упълномощеното лице 
  • Печат на фирмата

За частни лица:

  • Лична карта 
  • Шофьорска книжка 
  • Документи на автомобила превозващ машината
  • Депозит 

За да наемете машини и оборудване е нужно да заплатите депозит в размер на описания за всяка машина, както и авансово плащане в размер на дните, за които наемате оборудването. Депозитът служи като гаранция за това, че оборудването ще бъде върнато в състоянието, в което е взето от нас. При връщане на оборудването получавате Вашия депозит.

Ценообразуване 

Ценообразуването в Рентекс се базира на продължителността на наемния период. Колкото е по-дълъг наемния период, то цените достигат до 50 % от първоначалната тарифа. Наемните тарифи, които използва фирмата са: За ден, за седмица, за месец и промоционален уикенд пакет. 

Период на наемане 

Машината, от която се нуждаете може да се наеме най-малко за 1 ден (считано 24 часа). Наемните периоди варират от 1 ден до месец или повече при необходимост. Специално за домакинствата и работещите хора в делничните дни, Рентекс предлага промоционален уикенд пакет (от 16:00 в Петък – до 10:00 в Понеделник)

Доставка и транспорт 

За допълнително удобство Рентекс може да достави, както и да върне наетото оборудване до и от всяка точка на България. Може да се свържете с нас, за да получите цена за транспорт, която зависи от разстоянието и типа на превозвания продукт. При положение, че изберете нашия транспорт, бихме могли да Ви предложим и най-подходящото превозно средство за целта.

За допълнителна информация можете да се свържете с нас!

Нужни документи за наем от Рентекс ЕООД