Процес на наемане

Процеса на наемане на машини се състои от няколко етапа:

1. Необходими документи за наем на техника

За фирми: 

  • Копие от Актуално състояние
  • Копие от Съдебно решение
  • Булстат
  • Документи на МОЛ (лична карта), или пълномощно на опълномощеното лице 
  • Печат на фирмата

За частни лица:

  • Лична карта
  • Шофьорска книжка
  • Документи на автомобила превозващ машината

2. Сключване на Договор за наем на техника от Рентекс

3. Провеждане на инструктаж за работа с машината

4. Издаване на Приемно-предавателен протокол